2/8/10

FORMES O "SHAPES"

Seguidament, una presentació per aprendre el vocabulari bàsic de les formes o "shapes":