12/7/11

LES LLETRES AMB EL COS

PODEM FER LES LLETRES DE PAL AMB EL COS FENT SERVIR NENS I NENES DE LA CLASSE. HO VOLEU VEURE?